Avoin työpaikka

Keski-Helsingin musiikkiopisto hakee
opintosihteerin opintovapaan sijaista
3.9.2018 – 31.10.2019 väliseksi ajaksi

Keski-Helsingin musiikkiopisto on lasten ja nuorten taiteen perusopetusyhteisö, jossa opiskelee n. 250 soitinoppilasta ja 250 musiikkileikkikoululaista 30 opettajan ohjauksessa. Hallintotiimiin kuuluvat rehtori, talousvastaava ja opintosihteeri.

Laaja-alaiseen työnkuvaan kuuluu mm.
*sisäistä ja ulkoista tiedotusta
*oppilashallintoa, mm. ryhmät, opintorekisteri, päättötodistukset (Eepos-ohjelma)
*opiston käytännön toiminnan organisointia
*tapahtumien ja projektien koordinointia
*tila- ja hankinta-asioita

Työnkuvaa tarkennetaan valittavan henkilön kokemuksen ja osaamisen mukaisesti.

Arvostamme
*itsenäistä työskentelyä ja järjestelykykyä
*hyviä kirjallisia taitoja ja TVT-taitoja (Mac)
*kokonaisuuksien hallintaa ja huolellisuutta
*ihmisläheisyyttä ja vuorovaikutustaitoja.

Tarjoamme avainhenkilönä toimimista vireässä työyhteisössämme. Peruspalkka 2046,62e + kokemuslisät (opetusalan TES:n hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön vaativuusryhmä 4+TVA-lisät 23,16e).

Työnhakuun liittyy ennakkotehtävä, jonka ohjeet alla. Hakijoiden tulee varautua haastatteluun 13.-15.8. välisenä aikana.

Vapaamuotoiset hakemukset liitteineen ja ennakkotehtävä toimitetaan viimeistään keskiviikkona 8.8.2018 osoitteeseen info@khmusiikki.fi. Lisätietoja antaa rehtori Petri Aarnio, p. 050 511 2266. www.khmusiikki.fi

***

Ennakkotehtävä:
Miten tiedottaisit musiikkileikkikoulustamme lähialueen lapsiperheisiin?
Laadi suunnitelma ja sen pohjalta someviestintään sopiva tiedote.
Tarvittavia tietoja löytyy kotisivuiltamme.