Lukuvuosikertomukset

Opiston lukuvuosikertomukset koostuvat enimmäkseen tilastollisesta tiedosta ja kootaan ko. lukuvuotta seuraavana syksynä. Syvempi luotaus opistoelämään löytyy lukemalla keväisin ilmestyvää Trioli-lehteä. Lukuvuosikertomukset opiston aiemmilta vuosilta löytyvät paperisina arkistosta.

Lukuvuosi 2016-17
Lukuvuosi 2015-16
Lukuvuosi 2014-15
Lukuvuosi 2013-14
Lukuvuosi 2012-13
Lukuvuosi 2011-12
Lukuvuosi 2010-11
Lukuvuosi 2009-10
Lukuvuosi 2008-09