Musiikin perusteet

Musiikin perusteiden opiskelu on itsenäinen, tärkeä osa musiikkiopiston perus- ja opistotason opetusta ja kuuluu kiinteästi taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opintoihin.

Musiikin perusteiden opiskelu
- aloitetaan n. 10 vuoden iässä
- harjaannuttaa musiikissa tarvittavia tietoja ja taitoja
- opettaa hahmottamaan ja ymmärtämään musiikillisia kokonaisuuksia ja lainalaisuuksia
- kehittävää mm. kuuntelu-, laulu-, nuotinluku- ja nuotinkirjoitustaitoa
- tukee soitin- tai lauluopintoja, mutta ovat samalla itsenäinen aine, jossa musiikkia lähestytään eri näkökulmasta kuin yksilöopetuksessa.

Tunneilla opiskellaan myös musiikin teknologian perusteita, ja hyödynnetään musiikkiteknologiaohjelmia. Opetuksessa käytetään luokkasoittimiston lisäksi myös oppilaiden omia soittimia.

Opettajana toimii sekä perus- että opistotasolla Erno Aalto-Urantowka  Erno.aalto-urantowka@khmusiikki.fi.

Opetukseen voi osallistua myös ulkopuolisena ryhmäkiintiöiden niin salliessa. Lukukausimaksu opiston ulkopuolisille 140€. Tiedustelut info(at)khmusiikki.fi.